Jaunākās ziņas:

6/recent/ticker-posts

Nāc tīmeklī

16.jūnijs:

10:30 Dalībnieku reģistrācija
11:00 Foruma atklāšana
12:00 “Kas mēs esam un kur vēlamies doties?” - grupu aktivitātes (saskarsmes, komunikācijas, saliedējošas aktivitātes)
13:30 Pusdienas
14:00 Neformāla saruna
14:40 Komandu aplikāciju spēle pa Kuldīgu.
17.40 “Runājošās sienas” papildināšana, Zaļās klases izveide
18:00 Vakariņas
18:30 Āra aktivitātes “Domā zaļi!”
19.10 Tikšanās ar Slepeniem viesiem
19:50 Dienas izvērtējums
20:00 Burziņš kopā ar slepeniem viesiem

17.jūnijs:

9:00 Brokastis
9:30 Iepazīšanās ar dienas plānu, uzmundrinošas aktivitātes Energizer
10:00 Āra aktivitātes “Domā zaļi” Pilskalnā - dodamies sakopt un stādīt
13:00 Ierodas un reģistrējas PP koordinatori/lēmumpieņēmēji/Domes deputāti
13:30 Pusdienas
14:00 Paneļdiskusija ar lēmumpieņēmējiem.
15:00 Debates.
16:45 Launags
17.00 Debates.
18:00 Diskusija, izvērtējums “Vai/kā veidot savstarpējo Kuldīgas novada jauniešu sadarbības tīklu nākotnes darbībai.”
18:30 Vakariņas
19:00-22:00 Burziņš ar DJ

Kuldīgas novada jauniešiem tiek nodrošināta nokļūšana līdz projekta aktivitātes vietai, par nokļūšanu sazināsimies pēc pieteikuma anketas aizpildes, kad tiks sastādīta loģistika. Jauniešiem tiek nodrošināta palikšana skolā, līdz jāņem nakšņošanai nepieciešamie piederumi, t.sk., matracis. Transports tiek nodrošināts tikai, lai nokļūtu uz pasākuma norises vietu pirmajā dienu un nokļūtu atpakaļ pēc foruma pasākuma.

Balvu iegūst tas jaunietis, kurš uz forumu ir ieradies ar visvairāk draugiem un kuri aktīvi piedalās foruma aktivitātēs. Ierodoties, draugu grupai būs jāreģistrējas balvas saņemšanai, reģistratūrā. Balva tiks pasniegta foruma otrajā dienā.

Piesakies jauniešu forumam!
Pievienoties Facebook grupai

Biežāk uzdotie jautājumi

Projekta mērķis ir sekmēt jauniešu kopienas stiprināšanu jaunizveidotajā Kuldīgas novadā, veicinot jauniešu pilsonisko aktivitāti.

Par projektu “Nāc tīmeklī” pašu būtību izsaka tā nosaukums – tas ir domāts gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tiešā nozīme – projekta laikā tiks izveidota tīmekļa vietne, kas būs kā vienota platforma jauniešu līdzdalības veicināšanai. Savukārt, pārnestā nozīmē tas ir domāts kā vienojošais elements – tīmeklis (zirnekļa tīkls), kurā jaunieši varēs “sapīties”, kas simbolizētu draudzību, saliedētību un sadarbību.

Mērķis tiks sasniegts ar 3 galvenajām aktivitātēm – neformālo aktivitāšu ciklu, tīmekļa izveidi un jauniešu forumu. Lai sasniegtu mērķi, ir nepieciešams iepazīt vietējo kultūru un kultūrvēsturiskos objektus, lai veicinātu jauniešu kopienas stiprināšanu. Tas tiks sasniegts ar neformālo aktivitāšu cikla palīdzību – tā laikā jaunieši iepazīs Kuldīgas novada apdzīvotās teritorijas, tajās atrodamās kultūras liecības un kultūrvēsturisko mantojumu. Katrā kultūrvēsturiskajā vietā, aktivitāšu cikla nodarbībai – radošajai darbnīcai, tiek piešķirta kāda tematika – aktuāla tēma, par kuru jauniešiem tiek izklāstīts – Eiropas Zaļais kurss, kiberdrošība utml. Paralēli aktivitāšu ciklam tiek veidota tīmekļa vietne – vienota platforma (mājaslapa) līdzdalības veicināšanai, tajā iesaistot jauniešus, vaicājot viņu viedokli. Plānoti semināri, kuros piesaistīsim profesionāli - IT speciālistu, kurš semināra nodarbībās palīdzēs jauniešiem apgūt digitālās prasmes, kā arī būs atbalsta persona vietnes uzturēšanā. Ar tīmekļa vietnes prototipu un aktivitāšu ciklos sasniegto rezultātu jaunieši dalīsies noslēguma pasākumā – forumā, kurā tiks apkopots viss projektā paveiktais, kā arī diskutēts par turpmāko sadarbību starp Kuldīgas novada jauniešiem. Būtiska loma forumā būs iekļautais koncepts “jaunietis jaunietim”, kur līdzdarbosies pieaicinātie jauniešu līderi – animatori.

Dalībnieki tiks mudināti uz pašizglītību un projekta laikā tiks apgūtas dažādas jaunas prasmes. Būtisks ieguvums jauniešiem būs YouthPass sertifikāts, kuru būs iespēja saņemt par aktīvu dalību projektā.

Projekts paredz nodrošināt loģistiku. Par to tiks ziņots dalībniekiem, pēc pieteikumu anketām.Laika grafiks

Projekta publikācijas

Sācies projekts Nāc tīmeklī
Tīmekļojamies ievadseminārā!
Kuldīgas novadā īsteno projektu Nāc tīmeklī!
26. februārī "Ielecām Kuldīgā!"
"Celt gode Alšvang'"
Talkojam Snēpelē
Tīmekļošanās Rumbā
Esi zaļš Nīkrācē!
Ceļojums Vārmē
Izdzīvo nakti Alsungā!
Dabas daudzveidība Kabilē
(AT)skats uz notikumiem
Valstiskā audzināšana un kiberdrošība Skrundā
Iespējām pa pēdām
Notiks Kuldīgas novada Jauniešu forums
Nāc tīmeklī forums

Ierakstīt komentāru

0 Komentāri