Jaunākās ziņas:

6/recent/ticker-posts

Uzsākts skolas akreditācijas process

9. marts V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas saimei iesākās atbildīgi, ar labu sajūtu, jo tiek uzsākts skolas akreditācijas process. Tas mums visiem ir ļoti būtisks notikums, kas, tikai sadarbojoties, izdosies kvalitatīvs. 

Akreditācija ir process, kura ietvaros vērtē izglītības iestādes un/vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti. Izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi.

Skolēnu pašpārvaldei plkst. 14.00 bija iespēja tikties ar akreditācijas komisiju! Priecājamies, ka bija iespēja arī citiem pastāstīt par mūsu interesanto darbošanos un foršāko, ģimeniskāko skolas kolektīvu! Jaukā sarunā dalījāmies par mūsu nenogurdināmību un idejām:

Sākot ar rītdienu tiks vērotas mācību stundas. Stundās tiks analizēts ne tikai pedagogu darbs, bet arī katra skolēna iesaiste procesā. 

Būsim atbildīgi, cienīsim cits citu un kopā mums izdosies!